Kategori: Pustaka

Sumber Awal ‘Sirah Nabawiyah’, Paling Klasik dan Pertama

Sebelum kedatangan Rasulullah SAW , bangsa Arab sejatinya belum memiliki materi biografi (Sirah) dan sejarah (tarikh) yang sebenarnya, kecuali hanya saling mewarisi cerita cerita yang berkembang diantara mereka.
Setelah itu semua muncullah sumber yang baru dengan kedatangan Muhammad SAW dengan dimulainya dakwah olehnya, yaitu dengan melalui hadis hadis yang disampaikannya kepada para sahabatnya, lalu dilanjutkan oleh sahabat kepada tabi’in (murid dari sahabat) kemudian kepada tabiut tabi’in (murid tabi’in) kemudian kepada orang orang yang datang setelahnya hingga berita tersebut sampai kepada kita hari ini dalam bentuk buku yang kini kami tawarkan kepada anda.

Cara Berdamai dengan Stres Ala Rasulullah SAW

Setiap orang mempunyai boiling point atau titik didih untuk menghadapi tingkat masalah yang dialami. Ketika tekanan mental atau persoalan yang dihadapi mencapai klimaksnya, akibatnya timbul stres. Nah, untuk mengatasi stres ini, 14 abad yang silam, Rasulullah SAW telah mengajarkan caranya.
Caranya ialah dengan istiqamah berdzikir, beristighfar, bertaubat, atau banyak bersedekah. Selain itu, Rasulullah SAW juga mengajarkan, ketika kita sedang marah—salah satu pemicu stres—maka segeralah berwudhu agar emosi dapat dikendalikan. Tetapi, bagaimana mungkin ibadah-ibadah tersebut mampu mengatasi stres?

Tangkal Pemikiran Menyimpang

Begitu banyak problematika di Indonesia, mulai yang berkaitan dengan kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan, bahkan lebih spesifik masuk ke ranah penyimpangan aqidah. Buku karya Fahmi Salim ini berupaya mengkritisi secara tajam dan cerdas berbagai problematika tersebut.
Salah satu bahasan penting dalam buku ini disebutkan bahwa tuntutan kesetaraan perempuan dan laki-laki sudah sejak dahulu disuarakan kaum perempuan di zaman Rasulullah SAW. Jadi, bukan tuntutan di masa modern saja. Bedanya, dahulu posisi teologis Islam sudah tuntas, jelas, dan gamblang, diterima dengan ikhlas dan taat, tetapi sekarang justru digugat, dikaburkan, dan hendak dirombak total.

Memahami Islam secara Praktis

Judul buku : 7 Menit Mengenal Islam
Penulis : KH Toto Tasmara
Penerbit : Gema Insani, 2013

KH Toto Tasmara sudah lama malang-melintang dalam dunia dakwah. Meski kadang-kadang mengisi kajian melalui saluran televisi, namun Kiai Toto lebih banyak berinteraksi dengan para jama’ahnya dalam majelis taklim. Majelis taklim tersebut tersebar di berbagai tempat seperti di Pondok Indah, Cinere, Ciputat, maupun Halim.
Anggota jamaahnya juga beragam latar belakang pendidikan, dari hanya lulusan sekolah dasar hingga doktor. Dari pedagang hingga eksekutif. Dia tak pandang bulu dalam menyebarkan dakwah di kalangan masyarakat luas.

Segeralah Bertaubat

Imam al-Ghazali atau nama lengkapnya Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (1058-1111) merupakan salah seorang ulama kondang yang membuahkan karya tulis. Salah satu karya monumentalnya adalah Ihya’ ‘Ulumuddin.
Sebagai master ilmu yang berkaitan dengan hati atau penyucian jiwa (tazkiyatun nafs) tak heran jika mayoritas karyanya terkait dengan soal hati, termasuk penyakit-penyakit hati dan cara mengatasinya. Beliau sangat menguasai masalah hati karena keluasan ilmu yang dimilikinya.